Een stad heeft nood aan vrijplaatsen (in Dutch)

Vrijplaatsen horen er overal te zijn en zeker in openbare ruimte, opdat we ons zichtbaar kunnen verbinden tot elkaar met eigen en verschillende praktijken. Deze plekken zijn belangrijk omdat ze werken als een ‘counterpublic’. Op die plekken strijden we als burgers samen tegen de dominantie van kapitaal en staat, en vooral om een alternatieve toekomst te verbeelden.

Volgend op een stuk dat ik als filosoof in residentie op DOK heb geschreven over ‘ruimte is politiek, heb ik samen met Pascal De Bruyne een gastbijdrage ingediend bij Apache, dat kan je hier lezen.